WAXING AND TINTING

EYEBROWS AND LASH TREATMENTS:
 
EYEBROW WAX................................................$20.00
EYEBROW RESHAPE..........................................$25.00
EYEBROW TINT.................................................$15.00
EYELASH TINT....................................................$20.00
EYELASH TINT AND EYEBROW TINT.....................$30.00
EYEBROW WAX, TINT AND EYELASH TINT............$45.00
EYEBROW WAX AND TINT..................................$30.00
HENNA BROWS................................................$39.00
HENNA BROW AND WAX..................................$49.00
LASH LIFT AND TINT............................................$69.00
LASH LIFT, HENNA BROWS AND BROW WAX.......$99.00
FACIAL WAXING:
 
LIP WAX.............................................................$15.00
CHIN WAX........................................................$15.00
CHEEKS WAX.....................................................$15.00