top of page

WAXING AND TINTING

EYEBROWS AND LASH TREATMENTS:
 
EYEBROW WAX................................................$25.00
EYEBROW RESHAPE..........................................$30.00
EYEBROW TINT.................................................$30.00
EYELASH TINT....................................................$20.00
EYELASH TINT AND EYEBROW TINT.....................$45.00
HYBRID BROW DYE...........................................$35.00
EYEBROW SCUPT & HYBRID DYE...................... ..$55.00
HENNA BROWS................................................$39.00
HENNA BROW AND WAX..................................$59.00
LASH LIFT AND TINT............................................$79.00
LASH LIFT, HENNA BROWS AND BROW WAX.......$120.00


FACIAL WAXING:
 
LIP WAX.............................................................$15.00
CHIN WAX........................................................$20.00
CHEEKS WAX.....................................................$25.00
 
 
bottom of page